ReferenceŠkole i udruženja

SSŠ Branko Radičević Ruma

STŠ Milenko Brzak Uča Ruma

SPPŠ Stevan Petrović Brile Ruma

Šabačka gimnazija Šabac

Gimnazija Sava Šumanović Šid

Muzička škola Davorin Jenko Beograd

Muzička škola Isidor Bajić Novi Sad

Sindikat urgentnog centra Beograd

Nezavisni sindikat policije

Udruženje penzionera Subnor Sremska Mitrovica

Penzioneri invalidi rada Sremska Mitrovica

Udruženje penzionera Zemun

Katolička crkva Zemun, Golubinci, Ruma, Petrovaradin

Udruženje žena Inđija

Udruženje penzionera i žena Puž Putinci

Ratni vojni veterani Ruma

Udruženje Veteran

Udruženje penzionera Ptt Srem

Akcije